Impressum

Nieuwland Holding B.V.
H. van Suchtelenweg 4
6703 CT Wageningen
K.v.K 09140161

Aansprakelijkheid
Nieuwland Holding B.V. en alle daaronder vallende bedrijven, streven ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Nieuwland is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is Nieuwland niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande van en ondertekend door een bevoegde persoon van de Nieuwland Holding BV, en alle daaronder vallende bedrijven, bindt de Nieuwland Holding BV, en alle daaronder vallende bedrijven. Het gebruik van de informatie van de website op welke wijze dan ook komt uitsluitend voor rekening en risico van de gebruiker met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Nieuwland Holding BV, en alle daaronder vallende bedrijven.

Via hyperlinks op onze site wordt u een enkele maal verwezen naar sites van derden. Nieuwland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden.

Hergebruik van informatie
De afbeeldingen en tekst op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Nieuwland verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

Privacy
Ingevoerde persoonlijke gegevens als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Nieuwland zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van Nieuwland worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Cookies
Zoals bij Privacy gemeld, maakt de website van Nieuwland gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden. We gebruiken de analytics cookies nooit om het surfgedrag van bezoekers op onze website of elders op het internet te volgen. We willen enkel weten hoeveel mensen onze site bezoeken en welke content het meeste wordt geraadpleegd.


Als u niet akkoord gaat met gebruik van deze cookies, dan kunt u deze via de instellingen van uw browser uitschakelen. Houd er rekening mee dat cookies automatisch door uw browser worden ingeschakeld. Als u bezwaar maakt, dient u het gebruik van cookies zelf uit te schakelen via de browserinstellingen.


Om social media-integratie mogelijk te maken laten platformen als Addthis en Twitter eveneens cookies achter op onze website. Als u in de toekomst niet meer wilt dat derden cookies plaatsen, pas dan de browserinstellingen aan zodat cookies van derden geweigerd worden en/of schakel de ‘do not track’ functionaliteit van de browser in.

 

© Nieuwland 2009   +